Default.master

Voorwaarden en privacy policy

Laatste wijziging: 27 oktober 2006
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle software en services van trackr!, in deze voorwaarden ‘service’ genoemd.
 2. trackr! is een service van Enodo B.V.
 3. Enodo B.V. biedt geen garantie. Enodo B.V. biedt de service aan in de beschikbare vorm (‘as is’). De service kan fouten bevatten. Enodo B.V. biedt geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of de tijdigheid van de informatie van de service. Enodo B.V. sluit impliciete garanties uit, waaronder garanties met betrekking tot verhandelbaarheid, beschikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, vakbekwaamheid en niet-inbreuk.
 4. Enodo B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de service. Eventuele schade, waaronder gederfde winst en bijkomende, bijzondere, indirecte en incidentele schade wordt niet vergoed.
 5. Enodo B.V. behoudt het recht om naar eigen inzicht wijzigingen in de service aan te brengen. Inclusief het verwijderen van onderdelen.
 6. Enodo B.V. kan de service te allen tijde en zonder opgaaf van redenen annuleren of opschorten.
 7. Gebruik van de service is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 8. De kosten van dataverkeer van de diverse onderdelen van de service (waaronder dataverkeer gebruikt door het door het mobile device van gebruiker) zijn afhankelijk van de overeenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder van de data diensten. Deze kosten worden door deze aanbieder doorberekend aan gebruiker en zijn voor rekening van gebruiker.
 9. Bij het gebruik van de service dienen alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen te worden nageleefd.
 10. Het is niet toegestaan met de service personen of goederen te volgen zonder toestemming van de persoon of eigenaar van de goederen.
 11. Enodo B.V. is niet verplicht gegevens van gebruikers voor onbepaalde tijd te bewaren. Afhankelijk van de ruimtebehoefte kan oude data permanent worden verwijderd.
 12. Gegevens van gebruikers worden niet gedeeld met anderen, tenzij daar door de gebruiker toestemming voor wordt gegeven.
 13. Gegevens kunnen worden bekeken of openbaar gemaakt indien Enodo B.V. daarmee aan wettelijke bepalingen voldoet of meewerkt aan gerechtelijke procedures waarbij Enodo B.V. betrokken is.
 14. Voor het aanbieden van de service kan Enodo B.V. bepaalde gegevens over de kwaliteit en het gebruik van de service verzamelen.
 15. Gegevens van gebruikers zouden in de toekomst gebruikt kunnen worden voor onderzoek, maar indien dat gebeurt zal vooraf alle persoonlijk identificeerbare informatie worden verwijderd.
 16. Enodo B.V. kan de gebruikte versie van software onderdeel van de service automatisch controleren.
 17. Gebruiker mag software die deel uitmaakt van deze service alleen deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering voor zover dit uitdrukkelijk bij wet is toegestaan.
 18. De gebruikte kaarten en satellietfoto’s worden geleverd door Google en hun partners. De rechten van de map tiles en satelliet foto’s getoond door de applicatie liggen bij Google en hun partners.
 19. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Kijk daarom regelmatig op deze pagina.